شبکه چهار - 7 آبان 1400

امام جعفر صادق ع؛ انقلاب در انقلاب (2) (سیره سیاسی امام با دو رژیم اموی و عباسی)

سلسله نشستهای " انسان ۲۵۰ ساله"- دفتر نشر آثار رهبری _ مشهد_ میلاد امام صادق ع _ ۱۳۹۷

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha