شبکه چهار - 11 تیر 1400

"علوم انسانی" ؛ ملوک الطوائفی ایدئولوژیستها( علی شریعتی و نقد "علوم انسانی" منهای انسان ) (2)

سالگشت مرحوم دکتر شریعتی _ نشست ( تقدیر حدود "علوم انسانی"رائج : علم؟ و انسانی؟ ) _ خرداد۱۴۰۰ {ضبط خودشان در مشهد}

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha