سوت آغاز بازی

در شرایط حساس کنونی، چه پیامی می‌توان داشت برای ورزشکاری که سال گذشته به دشمن پناهنده شد به این بهانه که چرا اجازه بازی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی نمی‌دهند؟

سوال) در شرایط حساس کنونی، چه پیامی می‌توان داشت برای ورزشکاری که سال گذشته به دشمن پناهنده شد به این بهانه که چرا اجازه بازی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی نمی‌دهند؟

جواب) لخته‌های خون، غبار مرگ، خاکستر سرکوب. پیام این است: برو با سر بریده کودکان غزه بازی کن. این صدای سوت آغاز بازی است.

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha