شبکه چهار - 17 بهمن 1399

۲۲بهمن ، "واقع بین" در تفسیر جهان، "آرمانگرا" در تغییر جهان ("نظریه آشوب"، مناسبات قدرت جهانی و "کلیشه شکنی" انقلاب)

کنفرانس بین المللی ( انقلابی که از "غیرمذهبی ترین قرن"، مذهبی ترین "قرن" ساخت) _ ۱۳۹۴هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha