شبکه یک - 16 آبان 1399

موانع "امت سازی" را از سرراه برداریم (چگونه میتوان "برادر" و "متفاوت" بود؟)

میلادمبارک رسول الله ص و هفته وحدت مذاهب اسلامی _ علمائ اهل سنت و اساتید دانشگاه منهاج القرآن پاکستان _ ۱۳۹۴

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha