خرداد 1380

انقلاب و خطر "فقر نرم افزاری"

دانشگاه فردوسی مشهد - نشست دانشجویی


هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha