شبکه چهار- 25 مهر 1399

امام رضا ع ، "شعور مخاطب" و "منطق معرفت " ( نگاهی به "مدیریت فرهنگ")

شهادت حضرت رضا ع _نشست ( چگونه کار فرهنگی نکنیم ؟) _ ۱۳۹۳

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha