15 اردیبهشت 1388

از "نظرّیه" تا "علمیّه"(در جستجوی رسالۀ علمیّه برای تعلیم و تربیت ملّی)

روز معلم - حوزه علمیّۀ قم

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha