شبکه چهار - 24 مرداد 1399

آنچه بایدفرزندان ما از پدران ما بدانند (کودتای ۲۸مرداد۳۲ و خطر تاریخنگاری های جعلی)

سالگشت کودتای آمریکایی، انگلیسی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ _ نشست ( خدمتها، خیانتها و عبرتها )_ ۱۳۹۷هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha