شبکه یک - 15 آذر 1393

"انقلاب فرهنگی؛"حادثه ماضی" یا "برنامه آتی"؟ (تداوم انقلاب فرهنگی؛تردیدها و ضرورت ها)

نشست سالگرد تشکیل شورای انقلاب فرهنگی و نقد کارکرد شورا- دانشگاه تهران 93

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha