شبکه چهار - 1 اردیبهشت 1393

1) زن، خانواده و حقوق جنسی (فرصت ها و تهدیدهای "جنسیّت"؛ مرزبندی حریم خصوصی و عمومی) 2)تا کجا"انسانیّت"؟ از کجا "جنسیّت"؟ (تفاوت حقیقی و حقوقی، "تفاوت ارزشی" نی

1)کنگره سلامت جنسی- دکترین اسلامی و الگوی رفتار جنسی- دانشگاه علوم پزشکی ایران -1388{سالن همایش رازی} 2-{استانداری رشت}

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha