شبکه چهار - 21 اردیبهشت 1394

"علم"، "تحجر علمی" ، "تحجر مذهبی" (آسیب شناسی "روشنفکری" و "قشری گری")

روز معلم و بزرگداشت شهید مطهری- کانون مدارس اسلامی – در جمع مدیران و دبیران – تهران – اردیبهشت 93 {مدرسه تزکیه}

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha