شبکه سه - 16 بهمن 1396

برنامه بدون توقف - قسمت پنجم

با موضوع مماشات با جهان، نگاه به سایر کشورها مثل چین‌ژاپن‌مصرسوئد...،ثبات سیاسی و اقتصادی


هشتگ‌های موضوعی

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha