شبکه یک - 25 خرداد 1397

شریعت، عقل و آزادی در سبک زندگی شریعت ،عقل و آزادی درسبک زندگی (اشتباه «عقلانیت بشر» با «نفسانیت بشر»)

به مناسبت عید فطر- نشست "زندگی، شادی و ایدئولوژی" – 91 {دانشگاه الزهرا}

نظرات

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد

capcha