نشست (مسجد گوهرشاد , مقاومت خونین علیه کشف حجاب انگلیسی رضاخان)
                     سالگرد قتل عام مردم مشهد
                                    تیر 1395
                  عاشورای حجاب و دفاع از حقوق و کرامت زن                  (جنبش مقاومت زنان علیه پروژه استعمار)
تا
ریخ پخش: 97/04/22


 برای دانلود صوت سخنرانی روی آیکن () کلیک راست نموده و سپس ...save link as را کلیک نماید.