نشر طرح فردا، دوازدهمین کتاب مجموعه گفتار "طرحی برای فردا" را با عنوان "هنر و تجربه شوریدگی" (گفتارهایی در مقوله‌ی هنر) از حسن رحیم‌پور منتشر کرد.
كتاب "حسين(ع) عقل سرخ" شامل سه نوبت گفت‌وگو با استاد حسن رحيم‌پور (ازغدي) است كه روزهاي نهم، دهم و يازدهم محرم سال هشتاد در شبكه اول سيما انجام گرفته است .