73- ماجرای سلمان رشدی (پروژه ایی چند لایه و آثار حکم امام خمینی (ره))
71- 2030، سند توسعه یا سند بردگی؟
مروری برتاریخ سیاسی مشهد از آغاز تا پایان
مروری برتاریخ سیاسی مشهد از آغاز تا پایان
مروری برتاریخ سیاسی مشهد از آغاز تا پایان
مروری برتاریخ سیاسی مشهد از آغاز تا پایان
(پیام به کنگره‌ی رونمایی از وقف نامه هایی در عرصه علم و فناوری – مشهد مقدس – 95/9/16 )
سالگرد فتح لانه جاسوسی-نشست "خدا، یا کدخدا؟" - دانشگاه اصفهان - 13 آبان 1394
از "ولایت معنوی" تا "ولایت سیاسی" نشست"ولایت": از"منطقه ای" تا "جهانی" - مشهد مقدس - محرم 89

2 3 4 5 6 7 8 صفحه بعدی >>