حاشیه‌ای توضیحی بر ديدگاه استاد رحیم‌پور(ازغدی) در كتاب «علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیّت»: